NOK

You have no items in your shopping cart.

You have no items in your shopping cart.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Terms and Conditions

Tattoo Store terms and conditions

1. Hvem kan inngå avtale om Tattoo Store -medlemskap
Tattoo store-medlemskap kan kun inngås med registrerte tatoveringsbedrifter. Har du et org. nummer kan du inngå avtale om Tattoo Store-bonus.

2. Oppsamling av Tattoo Store-bonus
Du samler Tattoo Store-bonus ved kjøp av varer og tjenester fra nettbutikken. Du får Tattoo Store bonus hver gang du handler i vår nettbutikk som en innlogget kunde.

Bronze
Minimum 6 ordre
Må ha handlet for totalt 5 000 NOK i løpet 1år

Silver
Minimum 8 ordre
Må ha handlet for totalt 10 000 NOK i løpet 1år

Gold
Minimum 10 ordre
Må ha handlet for totalt 15 000 NOK i løpet 1år

3. Beregning av Tattoo Store-bonus
Hvilken bonussats som gjelder ved den enkelte handel, varierer avhengig av ditt bonus nivå for virksomheten og vil bli kommunisert av Tattoo Store ang. hvilke bonusnivå du har oppnådd i vår nettbutikk. Tattoo Store forbeholder seg retten til å trekke tilbake/korrigere godskrevet bonus dersom bonusutbetalingen skyldes en feil, herunder feilberegninger fra Tattoo Store sin side. Retten til tilbaketrekking/korrigering gjelder selv om bonusen er benyttet før feilen ble oppdaget.

4. Oversikt over oppspart Tattoo Store-bonus
Du kan til enhver tid få oversikt over oppspart Tattoo Store-bonus ved å logge deg inn på www.tattoostore.no eller ved å sende mail til Tattoo Store sin kundeservice.

5. Bruk av Tattoo store bonus
Når du har oppnådd et bonus nivå vil rabatten bli trukket fra din kjøpesum automatisk, når du gjør din betaling.

Tattoo Store rabatten kan kun brukes av selskapet som har opparbeidet rabatten. Virksomheten har ikke lov til å bruke rabatten til kjøp av produkter for andre virksomheter. Rabatten er personlig. Hvis Tattoo Store finner mishold av avtalen kan utbetalte beløp kreves tilbake.

6. Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Tattoo Store å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med uttak av bonus eller kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

7. Overdragelse av oppsamlet Tattoo Store-bonus
Tattoo Store-bonus kan ikke overdras til eller brukes av andre enn registrert ansatt av det registrerte firmaet. Selskapet forbeholder seg retten til helt eller delvis overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor deg til et annet selskap som skal drive Tattoo Store-ordningen videre og du samtykker også til at registrerte personopplysninger i slike tilfeller kan overføres på samme vilkår.

8. Behandling og utlevering av kundeinformasjon
Når du bruker Tattoo Store-bonus overføres det blant annet informasjon om handlet beløp, Tattoo Store-bonus, produkter og dato. Denne informasjonen kan sammen med informasjon fra eksterne kilder, eksempelvis adresse registre og lignende, brukes til administrasjon av Tattoo Store-medlemskapet.

Informasjonen kan ved sammenstilling og analyser også benyttes som grunnlag for utsendelse av relevante tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Denne informasjonen vil gjøres tilgjengelig for andre medlemmer. Hensikten er å gi deg mer relevant informasjon. Slik utsendelse kan skje ved adressert post, SMS, elektronisk post eller på annen tilsvarende måte.

Du samtykker til at Tattoo Store kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt kjøps- og uttaksinformasjon for de ovennevnte formål. Informasjonen kan også benyttes til analyse av kjøpsadferd for å optimalisere sortimentet og drift av butikken, men da er opplysningene anonymisert. Informasjonen blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon, opplysningene vil da kun brukes til statistikkformål i anonym form. Ta kontakt med Tattoo Store kundeservice på mail hvis du ønsker å reservere deg.

9. Oppsigelse av avtalen – foreldelse
Ved oppsigelse av bonusavtalen forsvinner bonusnivået opptjent av det registrerte firma. Ved brudd på Tattoo Store kundebetingelser, misbruk eller annet mislighold, forbeholder Tattoo Store seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Du kan si opp medlemskapet ved å sende skriftlig oppsigelse til Tattoo Store. Opptjening av Tattoo Store-bonus opphører samtidig med registrering av oppsigelsen.

10. Endringer
Selskapet og de deltakende kjeder og samarbeidspartnere kan endre kundebetingelser, herunder regler for beregning av Tattoo Store-bonus, med en måneds varsel. Endringer vil bli kommunisert på Tattoostore.no

11. Adresseendringer mv.
Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet til Tattoo Store.

12. Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på beregning av Tattoo Store-bonus kan Tattoo Store forlange å få fremlagt kvittering

13. Bonus nivåer

Bronze Gir 5% rabatt på ordre gjort på Tattoostore.no

Silver Gir 7,5% rabatt på ordre gjort på Tattoostore.no

Gold Gir 10% rabatt på ordre gjort på Tattoostore.no